fbpx

Volg ons

023-5374053

Kansen voor mooi wonen op De Veldpost in Badhoevedorp!

Zoals overal in Nederland, is de woningnood ook in de Haarlemmermeer erg groot en staat de doorstroming op de woningmarkt onder druk. De gemiddelde wachttijd op een betaalbare woning in Haarlemmermeer is ongeveer 15 jaar (bron: gemeente Haarlemmermeer, 2023).

Op De Veldpost is plek voor ongeveer 550 woningen, zo blijkt uit ons onderzoek.

Woningbouw
De gemeente Haarlemmermeer is van plan woningen te bouwen op Schuilhoeve, waar nu nog sportfaciliteiten liggen. De sportvereniging moet daardoor verhuizen naar De Veldpost. Wij zijn van mening dat De Veldpost een geschiktere woonlocatie is en dat het sportpark beter vernieuwd en uitgebreid kan worden op de huidige locatie op Schuilhoeve.

De Veldpost: centrale en groene ligging

De Veldpost ligt heel centraal ten opzichte van alle voorzieningen in Badhoevedorp en is goed bereikbaar. Door de aanleg van de Groene As en de parkachtige opzet van het plan, woont u straks in het groen.


Prettig wonen op De Veldpost

Uit onderzoek blijkt dat het prettiger wonen is op De Veldpost dan op Schuilhoeve. U heeft op De Veldpost veel minder last van het lawaai van Schiphol, zeker als het omliggende gebied ook ontwikkeld gaat worden en als geluidscherm gaat fungeren. Daarnaast ligt Schuilhoeve pal naast de A9 en A4, terwijl de De Veldpost op grotere afstand van beide snelwegen ligt.


Vernieuw het sportpark op Schuilhoeve én creëer een mooi dorpspark

De gemeente Haarlemmermeer is op basis van het verouderde Masterplan Badhoevedorp uit 2008 van plan woningen te bouwen op Schuilhoeve. De sportvereniging, die nu op Schuilhoeve ligt, moet daardoor verhuizen naar De Veldpost waardoor deze locatie vervalt voor de bouw van nieuwe woningen. De sportfaciliteiten kunnen echter heel goed worden vernieuwd en uitgebreid op de huidige locatie Schuilhoeve. Sportende kinderen hoeven dan niet de Schipholweg over te steken en kunnen op hun vertrouwde plek blijven sporten.
 
Bijkomend voordeel is dat er dan ook voldoende ruimte over is voor een prachtig dorpspark, dat wij ‘De Badhoeve’ noemen. Hierin zijn Het Lint en de Groene Zoom opgenomen. Zo voegen wij veel extra bomen toe in een dorpspark van formaat waar gezinnen straks kunnen genieten van groen en ontspanning in hun eigen buurt. Daarnaast scheelt dit scenario de gemeenschap ook tientallen miljoenen euro’s. Wij vinden wel dat tijdelijke investeringen nodig zijn in de huidige sportfaciliteiten om de tijd te overbruggen totdat de nieuwbouw gereed is. Hoe de vernieuwing van het sportpark met het park er op Schuilhoeve uit kan zien, ziet u op het plaatje.Klik voor een grotere versie


Schuilhoeve is geen geschikte woonlocatie
Schuilhoeve is geen geschikte plek om te wonen, door het weglawaai van de naastgelegen verhoogde kruising van de Schipholweg/A9/A4, door het industrielawaai en door het laagfrequente grondgeluid van Schiphol. De Raad van State vernietigde niet voor niets al twee keer een bestemmingsplan voor wonen op deze plek.
Onderzoek laat zien: wonen op De Veldpost is gewoon mogelijk!

Wij willen laten zien aan de gemeente en iedereen in en rond Badhoevedorp die op zoek is naar een woning, dat wonen op De Veldpost echt een buitenkans is! Om dat aan te tonen, hebben we een planologische Quickscan uit laten voeren en geluids– en verkeersonderzoek gedaan. Ook hebben we door laten rekenen of het een financieel verstandige keuze is om woningen te bouwen op De Veldpost. Hieruit blijkt dat De Veldpost een beter alternatief is voor prettig wonen in Badhoevedorp dan Schuilhoeve. Lees ook ons pamflet dat we in november 2023 aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer hebben aangeboden.Wat vindt de gemeenteraad hiervan?
Ons pamflet is in de raad besproken, met verantwoordelijk wethouder Jurgen Nobel. De raad wil uitgebreider debatteren met het college over De Veldpost en heeft unaniem ingestemd met een verzoek van Forza! Haarlemmermeer voor een debatsessie. Wij hebben de gemeenteraad de uitkomsten van ons onderzoek aangeboden ten behoeve van dat debat. Deze debatsessie staat gepland voor 30 mei.

 

Downloads

Pamflet


Planologische quickscan


Quickscan geluid


Rapportage verkeersonderzoek


Sportpark Schuilhoeve


Studie budget/begroting


Reactie bespreking
sessieverzoek Forza!

 

Correspondentie gemeente