fbpx

Volg ons

023-5374053

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de Eigenaar: de eigenaar van de website;

Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

U: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de Content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Voor geïnteresseerden/kopers voor/van de op deze website getoonde proposities geldt uitdrukkelijk dat slechts getekende overeenkomsten tot wilsovereenstemming kunnen leiden en dat alsdan alleen deze stukken tussen partijen gelden en de informatie op deze site daar uitdrukkelijk geen onderdeel van uitmaakt of zal kunnen uitmaken.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht..