Volg ons

023-5374053

PRIVACYREGLEMENT KENNEMERLAND BEHEER BV

Verwerking Persoonsgegevens
Voor zover wij in het kader van de Opdracht of een aanvraag daartoe persoonsgegevens verzamelen, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Kennemerland Beheer B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Kennemerland Beheer B.V.
Zenegroenkade 4
2015 KV HAARLEM
023-5374053
info@kbwonen.nl
KvK nummer: 34047845
BTW nummer: NL004450097B01

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?
Uw NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, dossiergegevens, aankoop en registratiegegevens, de e-mails waarop u hebt geklikt en hebt geopend, plus het bijwonen van evenementen en zodra u interacties heeft via onze social media kanalen, zoals acties, pagina’s, promoties.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Kennemerland Beheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

–             Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie;

–             Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties;

–              U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

–              U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;

–              Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

–              Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.

–              Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Waar slaan we uw gegevens op?
Uw persoonsgegevens worden op eigen server en wachtwoord beveiligd bewaard. Derden hebben hiertoe geen toegang. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor zover deze noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of gegevensopslag volledig veilig. Indien u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De aan Kennemerland Beheer BV gelieerde rechtspersoon dan wel Kennemerland Beheer BV bewaart persoonsgegevens voor zover nodig om onze diensten te verstrekken, om aan onze juridische en/of wettelijke verplichtingen te voldoen en/of voor nieuwsbrieven en/of om derde belanghebbende te informeren (makelaar, aannemer, notaris en Woningborg), die voor u van belang kan zijn.

Financiële informatie wordt slechts in beperkte mate en voor zover van belang met betrekking tot onze advisering bewaard, gegevens met betrekking tot gezondheid worden niet verzameld en/of bewaard.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook
Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van nieuwbouwwoningen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Uw rechten
U kunt te allen tijde Kennemerland Beheer B.V. verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Kennemerland Beheer B.V. over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@kbwonen.nl

Updates van onze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

6 juni 2018