Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken zelfs 10 jaar), maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling. Meer informatie vindt u op: www.woningborggroep.nl/woningborg/klachtenbemiddeling/garantietermijnen/ en op www.eigenhuis.nl/juridisch/wonen/garantie/

In het geval dat naar uw opvatting de klacht onder de garantie valt, kunt op deze pagina het formulier Verzoek tot herstel downloaden en ingevuld en ondertekend aan ons retourneren.