Volg ons

023-5374053

Nederhorst-Noord

Nederhorst-Noord

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

presentatie Nederhorst-Noord informatiekrant verslag bijeenkomst 09-02-2021 uitkomsten enquête

Bij de gemeente Wijdemeren is er een grote behoefte aan woningen voor jong en oud. Met extra woningen wordt voldaan aan een woningbehoefte, die in belangrijke mate uit de gemeente Wijdemeren en de directe omgeving komen. Daarnaast zorgen extra woningen ervoor dat de (dagelijkse) winkels en voorzieningen voldoende draagvlak houden. En dat komt de leefbaarheid en vitaliteit ten goede. Wij hebben een plan gemaakt voor deze locatie ten noorden van Nederhorst den Berg. Een woon- en leefgebied waar sterk ingezet wordt op gezelligheid en elkaar leren kennen, op een dorpse omgeving met veel groen en gericht op duurzaamheid. In totaal worden daar 149 zeer duurzame en energiezuinige woningen voorzien in een natuur inclusieve setting. 90% van de in totaal 178 ingevulde enquêtes was zeer positief over de ontwikkeling en gezien het aantal inschrijvingen nu al vanuit de lokale bevolking voorziet de wijk echt in een prangende behoefte. 

Op dinsdag 9 februari jl. is een participatieavond Nederhorst Noord gehouden. Deze avond was een groot succes! We hebben enorm veel goede input opgehaald voor de nieuwe woonwijk aan de noordkant van Nederhorst ontworpen door Stef veldhuizen. 

Meer informatie over nieuwbouw
De exacte planning en overige informatie zijn helaas nog niet beschikbaar. Als u meer informatie wil ontvangen over de ontwikkelingen binnen Nederhorst-Noord, mail naar info@kbwonen.nl en wij zullen u informeren zodra er meer bekend is.